Den demente man i 80-årsåldern som utretts för att ha misshandlat sex medboende och och även hotat och misshandlat två ur personalen på Lugnets äldreboende åtalas inte. Efter att bland annat information från medicinsk expertis inhämtats bedöms mannen inte vara medveten om vad som hänt eller vad han gjort. – Ett klokt och riktigt beslut, säger mannens advokat Sofia Björksten.