En ändring i lagen gör det numera möjligt för vårdpersonal att anmäla misstänkt vanvård av djur utan att bryta mot sekretesslagen. Men ändringen har inte inneburit någon våg av anmälningar, enligt länsstyrelserna i Västerbotten och Jämtland.