Den planerade samiska förskolan i Lycksele blir inte av. Efter att inte ha lyckats säkra personal inför hösten tvingas nu kommunen att tänka om.