Det lilla huset vid Mårtens torg samt huset i korsningen Prästgatan/Hamngatan i Östersund får inte rivas. Det står klart sedan regeringen prövat ärendet.