I nuläget rekommenderas ingen stängning i påskhelgen.