Folkhälsomyndigheten befarar att smittspridningen av coronaviruset kan skjuta i höjden mot slutet av sommaren. De lokala smittskyddsenheterna i Kronoberg och Kalmar län säger att de är beredda – men inte oroliga.