”Som läget är nu hade vi verkligen behövt en seger.”