Joakim, Pär och Nettas hus lades i spillror i sprängdådet.