”Man behöver styra upp och säkra att det är seriöst.”