Idag gav kulturminister Alice Bah Kunhke besked i frågan om Mannanminne, Anders Åbergs skapelse i Nordingrå. Men kulturministern var inte beredd att lova en krona för att garantera drift.