Strandhäll menar att socialdepartementet aldrig skulle utöva påtryckningar.