Det ska hållas samtal under eftermiddagen, men allt pekar på att den pågående vårdstrejken kommer att utökas på tisdag.