I våras kallades representanter för Karlskrona kommun till ett möte i Stockholm, då kommunen av Säpo bedömdes kunna få ta emot IS-återvändare. Sedan dess har ingen kommit – så vitt kommunen känner till. – Är det något vi behöver få veta så får vi det från Säpo, säger Katarina Johansson, kommunpolis.