Sveriges hovrättspresidenter om förslag Domstolsverket nu lämnar till regeringen – den som döms till fängelse i mindre än två år omfattas.