Fd vice riksbankschefen om kollisionen mellan penningpolitik och industriavtalet.