Inflationsförväntningarna fortsätter att sjunka visar den månatliga enkät som görs av Kantar Prospera på uppdrag av Riksbanken.