Efter den misstänkta läckan på Attunda tingsrätt ska säkerheten på domstolarna skärpas.