Som en följd av minskade volymer från ett antal industrikunder kommer KB Components att stänga ner sin tillverkningsenhet i Anderstorp och flytta produktionen till övriga enheter inom koncernen.