13 av världens 15 mest förorenade städer finns i Indien.