Flera överläggningar om att legalisera samkönat sex har i veckan hållits i Indiens nationella högsta domstol. Frågan har behandlats i olika rättsliga instanser i landet i över 20 år. Regeringen har meddelat att det nu är upp till Högsta domstolens fem domare att ta ett slutgiltigt beslut, det skriver The Guardian.