Trots att det gått flera dagar sedan den första snön föll i Stockholmsregionen, så är många vägar och trottoarer fortsatt packade med snöblandad is och snö. Nu rasar så väl gångare som trafikanter på bristen av snöröjning. – 100 meter oröjd gata skiljer oss från hemfärd till Dalarna, säger Kent Malmström.