Skuldsättning, låga räntor och uteblivna reformer har försatt Sverige i ett sämre läge.