Trenden att hyra föremål, istället för att köpa nytt, slår igenom på möbelmarknaden. Snart kan det bli så att kunder kan få hyra begagnade möbler på Ikea. Projektet provstartar med tio mindre företag som får utvärdera hållbarhetssatsningen.