År 2020 har Ikea som mål att producera lika mycket förnyelsebar energi som de förbrukar. Det gör de bland annat genom att äga egen vindkraft.