Efter att antalet orosanmälningar gällande barn ökade markant under förra året ska individ- och familjeomsorgen utökas med en tjänst.