Fick ingen information förrän beslutet var fattat • ”Barn behöver sysselsätta sig när det är vinter.”