Debatten om publiceringar i media och nätforum där personer direkt eller indirekt pekas ut kring oegentligheter av olika slag är ständigt aktuell. 1987 handlade det om det då aktuella våldtäktsmålet i Sundsvall, uppmärksammat i hela landet. Medias detaljerade rapportering gjorde att allmänheten kunde räkna ut vem den våldsmisstänkte idrottsmannen var. Konsekvensen blev att mannen tog sitt...