”Jag sörjer allt som inte blev” • Samtidigt har sorgen också gjort henne mer levande.