Under den pågåande coronapandemin meddelar regionen att alla icke-akuta operationer kommer att ställas in fram till 23 augusti 2020.