Omdiskuterat att ministrar går över till näringslivet: ”Man ska ta sådana risker på stort allvar.”