Lisa Magnusson: Att kränga verkningslösa skyddsmasker framstår inte som patriotism.