I dag samlas Sveriges politiska elit under Järvaveckan – och kastar ljus över områden som i media ofta beskrivs som utsatta och problemtyngda. – Det känns som att Rinkeby glöms eftersom majoritetssvenskarna inte bor här, säger Hoda Faisal. DN har följt det politiska arbetet i Rinkeby-Kista, där många vill förändra, både bilden av området och de boendes förtroende för politiken.