I Råneå har elever fått smak för folkmusik. Bland annat har skolan bildat ett eget spelmanslag. – Det är som drag i det, säger Elin Nordmark, som spelar tramporgel.