I nuläget finns det inga planer på ett tiggeriförbud i Uppsala, likt det i Vellinge. Men däremot andra förebyggande åtgärder för att stötta dem som tigger. – Det är problemen och misären som ska åtgärdas, inte tiggeriet som sådant, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelseordförande.