För första gången genomförs en unik kompetensutveckling där tio döva och tio hörande teckenspråkstolkar har träffats i två dagar på Västanviks folkhögskola och övade att samarbeta i olika tolksituationer.