Klockan 22.00 på fredagskvällen kommer Stadsgårdsleden att stängas av i höjd med Slussen. Orsaken är det förberedande arbetet inför guldbrons ankomst. Avstängningen gäller för gående, cyklister och all motortrafik.