Mest snö väntas komma i östra och södra delarna av länet.