I Finland, där Alko motsvarar Systembolaget, är gårdsförsäljning av alkoholdrycker tillåtet, precis som i alla EU-länder – utom Sverige.