En höjning av styrräntan väntas i dag enligt de flesta bedömare. Strax kommer Riksbanken med beskedet.