April var 400:e månaden i rad med temperatur över det normala på jorden. Senaste gången som en månad mätte under normaltemperatur var i december 1948, uppger USA today.