Antalet ärenden i Stockholms hyresnämnd har ökat kraftigt.