Hyresnämnden i Stockholms väntetider är inte förenliga med kravet på skyndsam handläggning, menar Justitieombudsmannen. Under senare år har antal ärenden i nämnden ökat kraftigt. – Detta skulle kunna lösas med ny lagstiftning, säger hyresrådet Kjell E. Johansson, en av åtta domare i Hyresnämnden i Stockholm.