Det är snart två år sedan socialnämnden bestämde att hyresnivåerna i Strängnäs ska bli enhetliga. För många innebar det en betydlig hyreshöjning och striden om beslutet pågår. David Aronsson (V) är tveksam till att socialnämnden hade mandat att genomföra förändringen. Nu ska kammarrätten bestämma om beslutet hade laglig grund.