Hylte kommun väljer att gå in i stabsläge efter beskedet om att Stora Enso planerar att stänga en av sina maskiner. 140 jobb kan vara hotade enligt uppgifter från företaget.