Svenska kyrkan är landets femte största skogsägare. Och frågan om hur skogarna ska skötas i framtiden har blivit en av de stora frågorna i årets kyrkoval. – Jag tror att det är ett paradigmskifte nu på hur vi ser på skogen. Om det ska vara en produktionstillgång som vi bara kan skövla eller om det är något som vi måste sköta om, säger Fia Vikström i Säter, representant för Vänstern i Svenska...