Antalet personer som har behov av att bo i ett så kallat HVB-boende har minskat kraftigt den senaste tiden. Därför har nämnden för gymnasium och arbetsmarknad i Kungsbacka kommun nu beslutat att inte längre driva den här typen av boende i kommunal regi. HVB-hemmet i Budskär avvecklas.