Den man som under en månad satt som huvudmisstänkt för dödsskjutningen på Ersboda. I en ansökan till Justitiekanslern (JK) yrkar mannen på 100 000 kronor i skadestånd för sitt lidande.