Lulebohärvans huvudman förhördes under tisdagen och han svor sig fri från ansvar och menade att det var kaos i bolaget när han kom dit som chef. – Det saknades helt och hållet ett gemensamt sätt att jobba, säger han.