Det har blivit dyrare att leva. Konsumentverkets beräkning av hushållens kostnader under nästa år ligger 20 procent över den prognos man gjorde för ett år sedan.