Husen i Hohults by är välbevarade och omgivningen är minimalt förändrad sedan 1800-talet. Anna-Karin Palm och Alf Erlandsson prisades för sin varsamma renovering av Kronogården.